AUZI

Do tình hình Covid diễn ra phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận chuyển và thông quan hàng hóa, Auzi.vn xin thông báo tạm ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Xin chân thành quý khách hàng đã ủng hộ Auzi.vn trong thời gian vừa qua Trân trọng cảm ơn! Ban quản trị Auzi.vn